Posts

Scandit Case

Scandit Case

Skeniranje z Zebra TC20 vs. skeniranje z drugimi napravami

Scanning with the Zebra TC20 vs. Consumer Devices

Challenges of logistics solutions in Adriatic region

O izzivih logističnih rešitev v Jadranski regiji

9 učinkov dobrega skladiščnega informacijskega sistema

3PL Services

3PL Storitve

Optimal conditions for work with smart glasses Vuzix M300

Optimalni pogoji za delo s pametnimi očali Vuzix M300

Pros and cons of cloud based WMS

Prednosti in slabosti WMS v oblaku

Selected as European Commission’s success story!

Prepoznani s strani Evropske komisije!

Pick by vision

Pick by vision

Vuzix M300 vs. Microsoft HoloLens

Vuzix M300 vs Microsoft HoloLens

Vuzix M300 Smart glasses