Optimalni pogoji za delo s pametnimi očali Vuzix M300

Opis primera
Študenti fakultet za logistiko, strojništvo in medicino univerze v Mariboru so v sodelovanju s podjetjem Špica International d.o.o., sodelovali pri projektu 'Preučevanje učinkov uporabe pametnih očal na vid in produktivnost na primeru komisioniranja'. Pametna očala predstavljajo novo tehnologijo, ki omogočajo delo po konceptu 'Pick by vision', kar omogoča prostoročno delo komisionarjev v skladišču. Očala, ki so bil uporabljena pri projektu, so bila Vuzix M300, ki jih proizvaja ameriško podjetje Vuzix. Pred začetkom testiranja je bilo potrebno omogočiti pogoje za delo s pametnimi očali v improviziranem skladišču, saj očala za svoje optimalno delovanje potrebujejo določene pogoje. Po izdatnem testiranju so prišli do ugotovitve, da na delovanje pametnih očal najbolj vpliva kvaliteta internetne povezave, ki jo potrebujemo za pošiljanje podatkov o delu v oblak s pomočjo WMS programske opreme HydraWarehouse. Druge težave, ki smo jih zasledili pri delu pa so bile: slabše delovanje očal pri delu z izpraznjeno (pod 50%) baterijo ter ergonomske težave, ki so nastale pri daljšem testiranju (bolečina za ušesi).

Rešitve

  • Problem slabše povezave so študenti rešili s premestitvijo improviziranega skladišča v prostore LANPS (Laboratorij za napredne proizvodne sisteme) na fakulteti za strojništvo Maribor.
  • Težave z baterijo so bile odpravljene z uporabo 'Power Bank-a', ki je pametna očala preko kabla nenehno napajal.
  • Študenti pri projektu rešitve ergonomske težave niso iskali, Vuzix pa na svoji strani kot rešitev ponuja trak, ki se ga namesti na okvir pametnih očal in okoli glave, kar omogoča ugodnejšo porazdelitev teže.

Rezultati

  • Kvalitetnejša povezava v LANPS-u je omogočila hitrejše skeniranje in s tem zagotovila pogoje za delo, pod katerimi so nastali realni rezultati, ki jih je bilo mogoče uporabiti pri preučevanju učinkov na vid in produktivnost komisionarja.
  • Z nenehnim napajanjem pametnih očal je 'Power bank' omogočal neprekinjeno uporabo pametnih očal pri optimalnem delovanju.
Primerjava učinkovitosti delovanja očal in dela z njimi pred in po premestitvi na novo lokacijo je pokazala, da je delovanje na novi lokaciji neprimerno boljše – to se je odrazilo v hitrejšem skeniranju artiklov ter v opravljenih naročilih na uro.