3PL Storitve

V svetu logistike in oskrbovalnih verig velikokrat naletimo na izraz '3PL' ali 'TPL', kar predstavlja kratico za 'Third Party Logistics' in pomeni zunanje izvajanje logističnih storitev. To pomeni, da podjetje za upravljanje svojih, notranjih logističnih storitev, kot so skladiščenje, priprava blaga, transport, distribucija in druge, najame zunanje podjetje.


Zakaj se odločiti za 3PL storitve?
Glavni razlog za odločitev prepustitve logističnih storitev zunanjemu podjetju in njegovim strokovnjakom je stroškovna učinkovitost, saj so podjetja, ki ponujajo 3PL storitve, specializirana za integrirane operacije skladiščenja in transportnih storitev, ki jih je mogoče prilagoditi potrebam kupcev na podlagi tržnih pogojev. Storitve pogosto presegajo logistiko in vključujejo storitve z dodano vrednostjo, povezane s proizvodnjo ali nabavo blaga, kot so storitve, ki vključujejo dele dobavne verige.

Prednosti 3PL storitev
  • Osredotočenje na cilje podjetja - Podjetje s premestitvijo dejavnosti na zunanje izvajalce pridobi na dodatni zmogljivosti, saj lahko zmanjšamo ekipo, potrebno za izvajanje teh dejavnosti ali pa jo premestimo na opravljanje drugih, pomembnejših nalog.
  • Prihranki stroškov in časa – Ponudniki 3PL storitev imajo več znanja, izkušenj in poznanstev, kar podjetju omogoča hitrejše in ugodnejše poslovanje
  • Oprema in IT sistemi – Ponudniki nenehno posodabljajo in prilagajajo svojo opremo in storitve potrebam stranke
  • Nizki stroški delovanja – z uporabo 3PL storitev podjetju ni potrebno imeti svojega skladišča, vozil ter oseb, ki bi opravljale z njimi. Dober primer je premestitev distribucije na zunanjega ponudnika – podjetje ponudniku plačuje le del stroškov, kot bi jih plačalo sicer (za nakup vozil, vzdrževanje, delovna sila).
  • Fleksibilnost – 3PL ponudniki lahko ponudijo večjo fleksibilnost pri distribuciji na večje razdalje in velik nabor drugih storitev, ki jih podjetje samo ne more zagotoviti.
HydraWarehouse

Rešitev HydraWarehouse ponuja storitev 3PL v okviru paketa 3PL. Paket Vam nudi 3PL funkcionalnost in Vam omogoča popolen vpogled v proces. Za več informacij nas obiščite na naši spletni strani!