Prednosti in slabosti WMS v oblaku

Skladiščni sistemi in sistemi dobavne verige se neprestano spreminjajo in izboljšujejo. Najnovejše inovacije, ki jim to omogočajo, so storitve v oblaku. Zaradi tega vse več podjetij prehaja na programsko opremo osnovano na principu SaaS (programska oprema kot storitev, kar jim omogoča doseg ERP nivoja le za del stroškov razvoja in vzdrževanja svojega, notranjega sistema. Ena od najbolj potencialnih, v oblaku baziranih aplikacij, je WMS v oblaku. Njegova implementacija lahko prinese veliko prednosti, včasih pa tudi nekaj slabosti.

Zakaj se odločiti za uporabo WMS v oblaku?

Kot kažejo mnoge raziskave, ima uporaba WMS v oblaku mnoge prednosti pred klasičnimi WMS sistemi. Glavne prednosti, ki jih nudi, so:
  • Sledenje zalogam in aktivnostim v skladišču neodvisno od lokacije ali naprave – potrebna je le internetna povezava
  • Prenos IT odgovornosti na ponudnika (varnost, vzdrževanje)
  • Povišanje učinkovitosti
  • Optimizacija transporta in logistike preko večje sledljivosti
  • Kompatibilnost z drugimi SCM sistemi (YMS, TMS)
  • Stalna podpora strankam

Težko je navesti vse prednosti, ki jih s sabo prinese implementacija WMS v oblaku, vendar je iz raziskav in izkušenj razvidno, da so ravno te inovativne rešitve najpomembnejše za razvoj in prihodnost podjetja. Nadgradnja na WMS v oblaku omogoča podjetju ostati konkurenčno v sodobnem svetu digitalnih dobavnih verig.

  
Slabosti implementacije?

Kot pri vseh razvijajočih se tehnologijah, lahko po uvedbi novega sistema, pričakujemo nevšečnosti. Glavna pomanjkljivost, ki jo navajajo stranke, je po navadi slabši odzivni čas sistema, to pa po navadi spremlja tudi omejena funkcionalnost, glede na prejšnji sistem, ter slaba združljivost z le-temi. Glavni vzrok za nastanek teh težav predstavlja  to, da je večina glavnih ponudnikov WMS sistemov svoje oblačne storitve še naprej razvijala na osnovi tradicionalnih sistemov in s tem niso dosegli delovanja na novem principu SaaS, ki zahteva povsem nov pristop. 
Vseeno pa širitev trga in ugodnosti, ki jih nudijo storitve v oblaku, spodbuja vse več podjetij, da svoj sistem preselijo na oblak in s tem pridobijo mnoge prednosti. S tem pa se povečuje tudi število ponudnikov, ki svoje storitve optimizirajo in nadgrajujejo za doseg najboljših rezultatov, kar pa skupaj doprinese tudi k večjemu povpraševanju po WMS sistemih v oblaku.

Rešitev HydraWarehouse

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in dobrega poznavanja potreb uporabnikov je nastal program za podporo interni logistiki - HydraWarehouse, WMS v oblaku. V ekipi razumejo, da je prava izbira programske opreme ključnega pomena za izognitev slabostim in tveganjem, ki preprečujejo uživanje prednosti te sodobne tehnologije.