Pick by vision

Fraza 'Pick-by-Vision' označuje inovacijski koncept v logistiki, ki ga omogoči uporaba pametnih očal, ki preko WLAN tehnologije omogočajo prenos informacij iz strežnika direktno v vidno polje komisionarja, kar je poznano tudi kot 'Augmented Reality (AR) assisted picking' - komisioniranje s pomočjo obogatene resničnosti.

Glavna prednost pred obstoječima sistemoma 'Pick-by-Voice' in 'Pick-by-Light' je prikaz vseh potrebnih informacij (pozicija, artikel, količina) v vidnem polju komisionarja, kar pomeni hitrejši prenos informacij. Pametna očala se lahko uporabi tudi za določanje pozicije komisionarja v skladišču, kar lahko uporabimo za virtualno vodenje po skladišču z uporabo grafičnih simbolov (puščice, smernice), ki zaposlenega vodijo do določenega mesta.

Uporaba pametnih očal omogoča tudi direkten vnos informacij v sistem za vodenje skladišča (HydraWarehouse), kar se lahko stori preko vnosa na 'touchpadu', najhitreje pa to storimo s skeniranjem črtnih kod in RFID oznak na mestu izdelka, kar lahko storimo prostoročno ali preko glasovnega ukaza.

'Pick-by-Vision' je idealna rešitev zaradi direktnega prikaza informacij, kar se odraža v boljšem časovnem izkoristku ter učinkovitosti.

Prednosti:
  • Zmanjšanje števila nepravilnih izborov izdelkov (izboljšanje kvalitete zaradi vizualnega prikaza informacij)
  • Zmanjšanje mrtvih časov (dvig produktivnosti zaradi prikaza vseh informacij naenkrat)
  • Hitro učenje
  • Alternativa za 'Pick-by-Vision' in 'Pick-by-Light'
Pametna očala se hitro uvajajo v različnih industrijskih panogah, večinoma pa se uporabljajo v velikih proizvodnih in logističnih podjetjih, kot so DHL, Opel, Samsung in Volkswagen.